ร้านอาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi


ร้านอาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ http://goo.gl/Z5nnId
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เชียงใหม่  50200 โทร. 087 012 9494
http://full.sc/1cuUXPL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://plus.google.com/u/0/+CurvesColorGrading/

ร้านอาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ในเชียงใหม่


ร้านอาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pages/HUG-Wasabi/1398854486994851?fref=ts
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เชียงใหม่  50200 โทร. 087 012 9494

ร้านอาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่


ร้านอาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pages/HUG-Wasabi/1398854486994851?fref=ts
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เชียงใหม่  50200 โทร. 087 012 9494

อาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่


อาหารญี่ปุ่น HUG Wasabi ร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pages/HUG-Wasabi/1398854486994851?fref=ts
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เชียงใหม่  50200 โทร. 087 012 9494

%d bloggers like this: